Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Pomorskie Muzeum Motoryzacji

Gdańsk

Propox Sp Zo.o.

Koncepcja

II miejsce w konkursie na opracowanie koncepcji

Idea utworzenia Pomorskiego Muzeum Motoryzacji jest okazją do zdefiniowania nowego podejścia do tworzenia instytucji muzealnych w Polsce. Zarówno fakt realizacji projektu ze środków prywatnych, połączenia z zakładem produkcyjnym, jak i konieczność stworzenia atrakcyjnej przestrzeni wystawienniczej jest wyzwaniem, któremu trudno sprostać przy ograniczonych środkach inwestycyjnych. Z drugiej strony to wyśmienita okazja do udowodnienia, że budowa prywatnych muzeów jest ciekawym pomysłem na ożywienie kulturowe regionów, zwłaszcza poza głównymi centrami urbanistycznymi.

Działka na której prowadzona będzie inwestycja położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i przemysłowej. Cechy architektury sąsiadującej nie są szczególnie atrakcyjne i stanowią dosyć chaotyczne tło dla planowanego budynku. Intensywność zabudowy jest niska co pozwala na sporą integrację z naturalnym środowiskiem. Od strony wschodniej działki przebiega droga dojazdowa, ze zjazdem od strony południowej.

Zaproponowano minimalistyczną, naturalną elewację drewnianą.