Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Koncepcja modernizacji i rozbudowy SOK I Oddziału ZUS w Poznaniu

Poznań

ZUS I Oddział w Poznaniu

Koncepcja

Przedmiotem opracowania była adaptacja i zadaszenie istniejącego patio w ramach rozbudowy Systemu Obsługi Klienta budynku I Oddziału ZUS w Poznaniu. Obiekt znajduje się w niedalekim sąsiedztwie zabytkowego centrum miasta, stanowi narożnik kwartału zabudowy wzdłuż ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza. Budynek powstał w 1931 roku na podstawie projektu architekta Mariana Andrzejewskiego. Obiekt charakteryzuje dominujący wertykalizm , oraz akcent padający na cechy konstrukcyjne. Prąd architektoniczny, w który wpisuje się obiekt to konstruktywizm, stanowiący główny z kierunków architektury modernistycznej.

 

Przestrzeń patio, które objęte jest przedmiotem opracowania, stanowi część budynku A I Oddziału ZUS w Poznaniu (zlokalizowane w obrębie segmentu A) przy ul. J.H. Dąbrowskiego 12. Budynek cechuje duże zróżnicowanie zarówno architektoniczne jak i konstrukcyjne. Kompleks wpisany jest d o rejestru zabytków. Patio stanowi przestrzeń zamkniętą, ze wszystkich stron ograniczoną ścianami konstrukcyjnymi budynku. W ścianach

tych zlokalizowane są drzwi i okna, doświetlające wnętrze segmentu A budynku. Podobnie jak elewacje frontowe , elewacje patio zostały podkreślone pionowymi elementami konstrukcji budynku. Patio obecnie nie jest zagospodarowane Pod nim znajduje się kondygnacja piwnicy.

 

Zaprojektowaliśmy dwa warianty zadaszenia patio, różniące się między sobą stosunkiem powierzchni przegród poziomych przeszklonych i pełnych. Schemat konstrukcyjny w zakresie słupów i belek stalowych i konstrukcji z belek z drewna klejonego jest prawie identyczny. W wariancie 1 większość rzutu zadaszenia jest wykonana z szklanych paneli montowanych na podkonstrukcji z drewna klejonego , ze stropodachami pełnymi znajdującymi się po obwodzie, między szkleniem i ścianami patio. W wariancie 2 większość rzutu zadaszenia patio stanowi stropodach pełny, a przeszklone panele umieszczono jedynie na fragmencie.