Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Kompleks szkoleniowo-hotelowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Warszawie

Warszawa

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 

Koncepcja

Koncepcja budowy kompleksu szkoleniowo- hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz budowy budynku archiwum zakładowego dla potrzeb sądów powszechnych, apelacji warszawskiej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. 

Koncepcja budowy dużego kompleksu budynków o różnym przeznaczeniu dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Powierzchnia zakresu opracowania stanowi ponad 11 tys. m2, a w jego skład wchodzą budynki szkoleniowo- hotelowe z zapleczem gastronomicznym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz budynek archiwum zakładowego dla potrzeb sądów powszechnych apelacji warszawskiej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Prace projektowe poprzedziliśmy rozbudowaną analizą urbanistyczną, dzięki której otrzymaliśmy szereg wniosków i wytycznych, wpływających na ostateczny efekt wizualny. 

Zastana działka pokryta jest nieuporządkowaną zielenią wysoką, która bez wątpienia stanowi atut działki. Zaproponowaliśmy pielęgnację istniejącej zieleni oraz wprowadzenie rekreacyjnych ścieżek i możliwie jak najwięcej terenów biologicznie czynnych. Projektowane tereny rekreacyjne miałyby być ogólnodostępne i stanowić dialog z zastanym otoczeniem, otwierać inwestycję na istniejącą już zabudowę, by nie tworzyć wydzielonej, odseparowanej przestrzeni. 

Część szkoleniową projektuje się jako zwartą, monolityczną w podstawie bryłę, która przechodzi na wyższych poziomach w trzy wyodrębnione piony hotelowe. Rozbicie bryły w wyższych partiach nawiązuje do otaczającej, rozproszonej zabudowy i pozwala wtopić się w otoczenie. Formę budynku archiwum zakładowego projektuje się jako zwartą, z zachowaniem orientacyjnych kierunków wyznaczonych przez linie istniejącej zabudowy. 

Ważnym aspektem jest odległość projektowanego kompleksu od Lotniska Chopina, która wpływa na maksymalną wysokość budynków. Nie może ona przekraczać 12,6 m. 

Jako materiały wykończeniowe elewacji zaproponowaliśmy okładzinę ceramiczną lub z betonu architektonicznego, w nawiązaniu wizualnym do pomnika ofiar katastrofy „Mikołaj Kopernik”, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Nawiązanie do historycznego pomnika mogłoby stanowić wykonanie schodów terenowych oraz ścieżek spacerowych wykraczających jednak poza zakres opracowania.