Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Muzeum Interaktywne Centrum Fajansu

Włocławek

Urząd Miasta Włocławek

Pozwolenie na budowę

Interaktywne Centrum Fajansu we Włocławku
Konsorcjum Vostok Design oraz Koza Nostra Studio.
Istniejący budynek składa się z dwóch części- budynku dawnego Banku Gdańskiego wpisanego do rejestru zabytków wraz z rozbudowaną w latach 90-tych częścią administracyjną. Budynek powstał w roku 1911 według projektu inżyniera architekta Stanisława Paszkiewicza z Warszawy na siedzibę Włocławskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. Jest to renesansowa kamieniczka z bogato zdobioną w cegle klinkierowej dwubarwną elewacją frontową i tynkowym wystrojem architektonicznym. Na uwagę w części zabytkowej zasługuje imponująca kolista sala sprzedaży z bogatym wystrojem sztukatorskim i pięknie zdobiony kolorowymi witrażami świetlik dachowy.
Projekt zakłada podział funkcji zgodnie z historycznym podziałem obiektu- w części zabytkowej lokalizuje się Interaktywną Strefę Historyczno- Wystawową, a w dobudowanej w latach 90-tych części- Interaktywną Strefę Edukacyjną. Założeniem Interaktywnej Strefy Historyczno- Wystawowej jest wędrówka przez historię włocławskich wyrobów ceramicznych oraz historię miasta. W interaktywną wędrówkę będą wplecione stałe eksponaty fajansu, obrazujące historię zdobnictwa oraz wystawy czasowe. Interaktywna strefa edukacyjna ma natomiast przybliżyć odwiedzającemu proces produkcji wyrobów fajansowych- od projektu, formowania, aż do wypalenia. Chodzi o to, by zwiedzający nie tyle oglądał eksponaty, co uczestniczył w procesie ich tworzenia, eksperymentował, angażował się i zaczął rozumieć pewne zjawiska. Każdy uczestnik tego procesu będzie mógł wszystkiego dotknąć, wziąć udział w każdym etapie produkcji, by ostatecznie wykonany przez siebie przedmiot zabrać ze sobą do domu.
Powierzchnia: ponad 2000 m2