Dopełnieniem  procesu projektowego jest przygotowanie animacji 3D, z prezentacją Państwa projektu.

Pozwala to na rzeczywisty wgląd w opracowaną koncepcję, jak również tworzy doskonały materiał promocyjny nowej inwestycji.