Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Klient: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Projektanci: Wojciech Gawinowski, Anna Korytkowska

Status: projekt koncepcyjny

Lokalizacja: Piotrków Trybunalski

Inwestycja  polegała na opracowaniu koncepcji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowej siedziby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Budynek powstanie na terenie byłego Klubu Sportowego „Piotrcovia”, przy ulicy Batorego 10.

Głównym założeniem planowanej inwestycji jest utworzenie obiektu o czytelnym, intuicyjnym układzie funkcjonalnym, zapewniającym komfortowe użytkowanie przez odwiedzających i pracowników a zarazem gwarantującym bezpieczeństwo przechowywanych materiałów archiwalnych. Budynek ma charakter otwarty, z  jednoczesnym wyraźnym podziałem na strefę ogólnodostępną – otwartą oraz zamkniętą, dostępną wyłącznie dla osób uprawnionych.  Budynek usługowy archiwum będzie pełnił funkcję: przyjmowania, zabezpieczenia, przechowywania i opracowywania materiałów archiwalnych (magazynową); edukacyjną, warsztatową; popularyzatorską; ekspozycyjną; konferencyjną; biurowo-administracyjną; reprezentacyjną.

Planowany obiekt będzie składał się z nowego segmentu magazynowego oraz przebudowanego, rozbudowanego i adaptowanego budynku użytkowo-obsługowego.

Powierzchnia użytkowa: 5400m2