Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Rewitalizacja skweru im. Ireny Sendlerowej w Kielcach

Kielce

Gmina Kielce

Koncepcja oraz konsultacje społeczne

Inwestycja znajduje się w układzie urbanistyczno-krajobrazowym miasta Kielce, wpisanym
do rejestru zabytków nieruchomych pod nr. A.321.
Obecnie obszar stanowi skwer miejski. Przestrzeń jest uboga pod względem dostępnych
aktywności i nie zachęca do spędzania tam czasu. Teren jest częściowo ogrodzony. Skwer
jest terenem zieleni o typowych nasadzeniach miejskich – zieleni wysokiej i niskiej w postaci
drzew i krzewów.
Architekturę skweru zaprojektowano w sposób, by był on dostępny dla różnych grup
wiekowych użytkowników. Wśród nowych obiektów zaprojektowanych w przestrzeni skweru
znajduje się wielofunkcyjna altana z zasadzonym pośrodku drzewem, w której znajdą się
również schody do siedzenia, możliwe do wykorzystania jako widownia w czasie letnich
przedstawień lub koncertów. Wzdłuż północnej pierzei skweru zaprojektowano pergolę, w
którą wkomponowano siedziska, elementy zieleni urządzonej, ciąg pieszy wzdłuż
istniejącego budynku usługowego oraz samoobsługowe toalety publiczne. W pobliżu Silnicy
znajdzie się strefa zabawy, z modularną konstrukcją, na której zostaną zamontowane
huśtawki i hamaki, a strefa zabaw zostanie wyposażona w różne urządzenia, w tym sprzęty
dedykowane dla dzieci z niepełnosprawnościami. Przewiduje się również wykonanie
przestrzennego pomnika dedykowanego Patronce skweru, w formie wydzielonej, cichej
strefy wypełnionej minimalistyczną instalacją z kamieni. W północno-wschodniej części
skweru projektuje się nieckę wodną na wody opadowe w formie ogrodu deszczowego. Jest
to obszar o obniżonej nawierzchni gruntu (ok. kilkadziesiąt centymetrów, nie przekraczający
100 cm), służący zwiększeniu retencji wód opadowych w postaci rabaty bylinowej o doborze
gatunkowym roślin znoszących okresowe zalewanie.