Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Siedziba Główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Łódź

Publiczny

Koncepcja

Koncepcja kompleksowego remontu siedziby głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Prace obejmowały swym zasięgiem parter budynku oraz jego najbliższe otoczenie. Do zaadaptowania była nieużytkowana część obiektu. Cel projektu stanowiło usprawnienie funkcjonowania placówki przez uporządkowanie jej układu funkcjonalnego oraz poprawa walorów estetycznych wnętrza i otoczenia. Dodatkowa przestrzeń pozwoliła na stworzenie odrębnych sal do pobierania krwi o różnym charakterze. Udało się przeprojektować układ funkcjonalny tak, aby wydzielić osobną przestrzeń dla dawców, czekających na pobranie krwi oraz przestrzeń relaksu dla ludzi tuż po oddaniu krwi. Zaproponowaliśmy klarowne ułożenie poszczególnych funkcji, aby użytkownik mógł bezkolizyjnie przemieszczać się przez kolejne etapy na drodze do oddania krwi. Wprowadziliśmy nowoczesne meble o spójnej, stonowanej kolorystyce, zaznaczając wyraźnie funkcję obiektu nienachalną identyfikacją wizualną. W otoczeniu budynku uporządkowaliśmy miejsca parkingowe i stworzyliśmy zielone skwery z miejscami do siedzenia i odpoczynku. Uwzględniliśmy dodatkowe wejście, jasno zaznaczając komunikację i kluczowe punkty.