Aby zobaczyć stronę obróć urządzenie

Plac przy fontannie w Choszcznie

Choszczno

Publiczny

Koncepcja

Dwa warianty koncepcji zagospodarowania placu w przy fontannie w Choszcznie.
Mieszkańcy mogli sami zdecydować, który wariant bardziej im odpowiada.
Układ przestrzenny placu w I wariancie koncepcji jest oparty na podziale na dwie główne strefy: wielofunkcyjny skwer miejski na obszarze dawnego kwartału zabudowy oraz – od południa, zielony pasaż z pochylniami i schodami w miejscu przedwojennej ulicy. Podziały posadzki i terenów zielonych głównego skweru nawiązują do obrysu wyburzonych budynków. W centralnym punkcie układu zaprojektowano nową fontannę, a od ulicy Chrobrego pawilon usługowy z zadaszonym przejściem, skierowanym w stronę wieży kościoła. W południowej części skweru przewidziano miejsce na tymczasową scenę. Wokół placu zaprojektowano sekwencję zróżnicowanych stref zielonych, z zachowaniem wartościowych drzew od strony wschodniej i wprowadzeniem siedzisk, energooszczędnego, oświetlenia i zdrojów ulicznych. Plac zaprojektowano jako w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
W II wariancie schemat kompozycyjny projektu nawiązuje do utrwalonego układu ścieżek pieszych, z głównymi kierunkami ruchu po przekątnych placu i z dojściem do Domu Towarowego. Od zachodu, północy i wschodu wprowadzono dodatkowe przejścia przez tereny zielone, znajdujące się na osi projektowanej fontanny. Od strony ul. Chrobrego zaprojektowano pawilon usługowy z zadaszonym przejściem pośrodku, skierowanym w stronę wieży kościoła. W południowej części placu przewiduje się wykonanie miejsca na montaż tymczasowej sceny miejskiej, a za nim nieznacznie wyniesionego zielonego pasażu z siedziskami i punktami zdrojowymi. Program placu uzupełnia, od północy, strefa siedzisk wokół reliefu dawnego planu miasta, a od strony kościoła drewniany taras znajdujący się pod koronami starych drzew. Plac zaprojektowano jako w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.