Nasze biuro jako jedno z pierwszych w Polsce wdrożyło i rozwija system pracy i projektowania  w technologii BIM.

BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) to niezaprzeczalnie najbardziej efektywne środowisko pracy architekta. Umożliwia nam ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. Przede wszystkim upraszcza i optymalizuje sam proces projektowy, poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym rozmaitych wariantów i schematów, co finalnie przekłada się na korzyści podczas budowy. Projektowanie BIM  to najnowsze w pełni trójwymiarowe środowisko pracy, w którym oprócz zwykłej dokumentacji tworzymy wirtualne modele projektowanych budynków. Daje nam to pewność poprawności naszych rozwiązań architektonicznych i branżowych.

Projektowanie w środowisku BIM to przede wszystkim praca na na jednym cyfrowym modelu 3D oraz rozwiązanie najtrudniejszego problemu jakim jest koordynacja międzybranżowa.

W BIM (Building Information Modelling) najważniejszy jest model 3D budynku.

W modelu BIM każdy wirtualny element ma swój odpowiednik w rzeczywistości (ściany, słupy, okna, drzwi, schody itp.)

Daj nam to wgląd w najważniejsze dane takie jak:  koszty budowy i materiałów, efektywność energetyczną.

Gotowy model BIM pozwala nam na bardzo szczegółową analizę projektową, wykrycie kolizji na poziomie różnych branż, analizę nasłonecznienia, analizy akustyczne oraz wiele innych.

Model BIM możemy wykorzystać zarówno na etapie projektowania, ale również po zakończeniu budowy. Możemy modelować zarówno architekturę i konstrukcję jak również instalacje elektryczne i sanitarne.

Co daje Państwu praca w BIM?

Zwiększoną precyzję dokumentacji projektowej

Redukcję kosztów inwestycji przez eliminację błędów projektowych nawet do 20%

Stały nadzór zespołu i inwestora nad inwestycją w fazie projektowania i realizacji

Łatwą prezentację projektu od fazy koncepcji do projektu wykonawczego (wirtualne spacery, wizualizacje, animacje)

Rzeczywisty i aktywny przedmiar oraz kosztorys