BIM KLASTER

bimklaster_logo

Vostok Design jest członkiem/założycielem BimKlaster.

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to ogólnopolska sieć powiązań kooperacyjnych, która zawiązana została w dniu 02.04.2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną , IT i technologiami informacyjnymi, dla których budownictwo to nie tylko praca ale i pasja. Każdy z nas odważnie patrzy w przyszłość kreując nowe standardy pracy które , w co głęboko wierzymy, niebawem staną się codziennością branży.

Wiecej na: http://www.bimklaster.org.pl/

BIM staje się standardem w naszym kraju  i coraz częściej jest to wymóg stawiany przez inwestorów.
W najbliższym czasie zainteresowanie BIMem z pewnością wzrośnie, ponieważ Polska, tak jak pozostałe kraje unijne stoi wobec perspektywy wdrożenia w ustawodawstwie krajowym dyrektywy unijnej z 15 stycznia 2014 r., dotyczącej wymogu stosowania BIMu w procesie zamówień publicznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wdrożeniem technologii BIM w swojej firmie prosimy o kontakt info@vstk.eu